Moois

Op weg naar een duurzame toekomst

met Gemeente Leiden

Uitdaging

Het verduurzamen van de gemeentelijke kantoren in Leiden

Oplossing

Het opstellen van een strategisch afvalbeleid

Resultaat

Betere afvalscheiding, betere recyclemogelijkheden en minder restafval.

Moois > Inspiratie > Gemeente Leiden

Uitdaging

Hoe kom je tot een strategisch afvalbeleid? Daarvoor gaan we met elkaar in gesprek. Onder andere over wat voor type bedrijfsafval er is. En hoe we dat kunnen hergebruiken en recyclen. We bedenken oplossingen om het afval beter te scheiden én te verminderen. Samen bekijken we alle mogelijke opties.

moois circulair afval inzamelen recyclen gemeente leiden uitdaging

“We wilden met deze aanbesteding vooral impact maken op de drie speerpunten van Gemeente Leiden: Social Return On Investment, circulair en CO2-reductie. Daarom zijn we een gelijkwaardig partnerschap aangegaan.”

Esther van Drongelen-Huijgen, concernadviseur Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen bij Gemeente Leiden

Oplossing

Alle inspanningen van het strategisch afvalbeleid focussen zich op het sluiten van een keten. Dus hoe laten we afval geen afval blijven, maar hoe kunnen we het weer inzetten als grondstof voor een nieuw product? Dat begint met het goed scheiden van afval, bijvoorbeeld met de [Bonton]. Maar ook met mensen bewust maken van het belang van afval scheiden. Hiervoor hebben we een speciale [communicatie toolkit] ontwikkeld.

moois circulair afval inzamelen recyclen gemeente leiden oplossing bonton circubin

100 gemeentelijke locaties verduurzamen in gemeente Leiden

Resultaat

Het resultaat van het strategisch afvalbeleid? Meer inzicht én meer bewustwording. Het bedrijfsafval wordt beter gescheiden waardoor het hoogwaardig hergebruikt en gerecycled kan worden. Hiermee voorkomen we het gebruik van nieuwe grondstoffen en dragen we direct bij aan een circulaire economie.