Moois

Inspiratie opdoen om circulair te ondernemen?

Moois > Inspiratie

Praktijkvoorbeelden

Circulair ondernemen kent vele wegen en is niet één vast pad. Samen gaan we op weg naar meer circulariteit in jouw organisatie. Daarin denken wij met je mee en kijken wij per vraag of project wat er mogelijk is. Om kansen te creëren en stappen te zetten. Ook inspiratie opdoen om circulair te ondernemen?

Inspiratie opdoen? Ontdek wat voor moois we van je afval kunnen maken

Op weg naar circulair ondernemen

1
jaar

2025

Plastic Pact NL
100% recyclebaar plastic
20% minder gebruik van plastic
70% plastic hoogwaardig recyclen
35% recyclaat in plastic

6
jaar

2030

50% circulaire economie
55% minder CO2-uitstoot
Overheid volledig circulair

26
jaar

2050

100% circulaire economie
95% minder CO2-uitstoot

Inspiratie opdoen? Ontdek wat voor moois we van je afval kunnen maken

Van puin naar circulair kalkzandsteen met Calduran

In de bouwsector worden veel kalkzandsteenelementen gebruikt. Een mooi bouwmateriaal om hoogwaardig gerecyclede grondstoffen in te verwerken. Hoe? Simpel gezegd: Wij maken van kalkzandsteenpuin een grondstof en Calduran produceert hier nieuwe kalkzandsteen elementen van.

Heb jij een afvalstroom waar je iets mee wilt? Of restproducten in het productieproces? Laat het ons weten. Samen maken we er weer iets moois van!

‘‘De toekomst van de wereld en onze studenten staat voor ons centraal. Nu hebben we een partner die ons helpt onze doelstellingen te realiseren en die een stap extra doet vanuit haar intrinsieke motivatie.”

Ilse Donkervoort, contactmanager Soft Services
ROC van Amsterdam – Flevoland

“Nu belanden bijvoorbeeld afgevoerde dakpannen nog in de wegenbouw als zijnde korrelmix. Dat heeft niet mijn voorkeur. Een dakpan moet gewoon een dakpan blijven. Het uiteindelijke doel is geen waardeverlies meer.’’

Jordy van Nugteren, algemeen directeur Patina.

Jordy Patina dakdekkers verduurzamen

“De waterbergende weg wordt steeds meer door wegbeheerders omarmd en toegepast. Het feit dat mensen minder wateroverlast ervaren en plezier hebben van een verkoelende, groene woonomgeving, is een tastbaar resultaat waar ik trots op ben.”

Jos Rood, adviseur duurzaamheid en klimaatadaptie van HB Adviesbureau

Jos Rood HB Adviesbureau

“We wilden met deze aanbesteding vooral impact maken op de drie speerpunten van Gemeente Leiden: Social Return On Investment, circulair en CO2-reductie. Daarom zijn we een gelijkwaardig partnerschap aangegaan.”

Esther van Drongelen-Huijgen, concernadviseur Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen bij Gemeente Leiden

Bewust afvalscheiden
met 100% circulaire Bonton

De ambities van het ROC van Amsterdam – Flevoland op het gebied van circulariteit? Het maximaliseren van een circulaire economie door restafval te voorkomen. En het zo hoogwaardig mogelijk terugbrengen van gerecyclede grondstofstromen in de maatschappij. Hoe pakken we dit samen aan? En wat heeft de 100% circulaire afvalmodule Bonton daarmee te maken?

Inspiratie opdoen? Ontdek wat voor moois we van je afval kunnen maken
Inspiratie opdoen? Ontdek de case van Burg Azijn

Van plastic folie afval
naar circulaire inzamelzak

Hoe vorm je een ketensamenwerking waarin je samen streeft naar hergebruik, efficiëntie en afvalvrij ondernemen? Dat is één van de centrale vragen die Burg Azijn stelt om nog minder afval te produceren. Daarom worden plastic folies nu apart ingezameld en gerecycled tot een 100% circulaire inzamelzak. Een mooi voorbeeld van het sluiten van een keten tussen een bedrijf, haar afvalverwerker en een leverancier.

Meer inspiratie
opdoen om circulair te ondernemen?