Bomenzand 500

Geeft bomen de ruimte om te groeien

Bomenzand 500

Geeft bomen de ruimte om te groeien

Bomenzand 500 is gemaakt van compost, tuinturf en ééntoppig zoet zand. Eéntoppig betekent dat elke zandkorrel dezelfde grootte heeft. Hiermee creëer je een open structuur en dit is heel belangrijk voor bomen om genoeg water en lucht te krijgen.

Hoe dit werkt? Stel, je hebt een doorzichtige bak vol met knikkers van hetzelfde formaat. Ondanks dat alle knikkers op elkaar zijn gestapeld, zit er evengoed steeds dezelfde open ruimte tussen de knikkers. Dit noem je een open structuur. En zo krijgen bomen evengoed genoeg voeding. Ook als ze bijvoorbeeld naast een bestraat parkeervak staan.

Bodemrijk bomenzand wordt gebruikt voor voetgangersgebieden, fietspaden en parkeervakken om te voorkomen dat bomenwortels het straatwerk beschadigen.

Productblad Bomenzand 500Certificaat downloaden

De voordelen uitgelegd

Minder zetting van het straatwerk

Vrij van kiemzaden en onkruid

Optimale groei van boomwortels

Stabiele en effectieve voedingsstoffen hebben langdurige werking op bodem

Bodemrijk logo

Bodemrijk is een circulair Noord-Hollands concept. Van tuin-, plantsoen- en snoeiafval van inwoners en bedrijven maken we 100% natuurlijke bodemverbeteraars, die daarna door gemeentes, aannemers en hoveniers weer ingezet kunnen worden in onze steden, dorpen, tuinen en plantsoenen. Zo maken we dicht bij huis met een minimum aan transport en CO2-uitstoot de cirkel rond.

Ook aan de slag?

Doe mee