Moois

Circulair bij de overheid

Moois > Branches > Overheid

Waarom de overheid heel belangrijk is in het bereiken van een circulaire economie

Naast dat de overheid een grote Nederlandse werkgever is, is zij ook bepalend bij het inrichten van de openbare ruimte. Alle reden dus om voorop te lopen bij het bevorderen van circulariteit. Want een volledig circulaire economie bereiken we niet alleen. Door samen te focussen op hergebruik en recycling dragen we bijvoorbeeld bij aan: afvalvermindering, nieuwe werkgelegenheid en het voorkomen van grondstof schaarste en verdere klimaatverandering.

Hoe helpen wij de overheid?

Wij helpen de overheid op diverse vlakken om meer circulariteit te bereiken. Denk aan het leveren van circulaire grondstoffen voor de infrasector en hoveniers, meedenken over afval vermindering, afvalscheiding op gemeentelijke locaties en het adviseren over hergebruik en recycling bij bijvoorbeeld het renoveren van gebouwen. 

Stap voor stap op weg naar circulair ondernemen

100% circulair afval scheiden met Bonton

Het voeren van ketengesprekken

Stap voor stap op weg naar circulair ondernemen

Levering circulaire grondstoffen

Advisering over hergebruik en recycling bij bouw- en sloopprojecten

Creëren van bewustwording met een communicatie toolkit

moois overheid circulair in het afval scheiden gemeente leiden 2

Laat je inspireren

door Gemeente Leiden

Hoe kom je tot een strategisch afvalbeleid? Daarvoor gaan we met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over welke typen bedrijfsafval er zijn. En hoe we dat kunnen hergebruiken en recyclen. We bedenken oplossingen om het afval beter te scheiden én te verminderen. Samen bekijken we alle mogelijke opties.

Circulaire werkkleding

Dat werkt voor iedereen

We werken in de keten samen om circulaire werkkleding te leveren. Dit betekent dat de kleding volledig is gemaakt van oude gebruikte werkkleding dat is gerecycled tot nieuwe kleding. Hiermee voorkom je kilo’s CO2-uitstoot en het gebruik van duizenden liters water.

Oude werkkleding wordt nu vaak nog weggegooid en verbrand. Dat is zonde! Ga voor de circulaire werkkleding van SMP circulair en draag bij aan een betere wereld.

Circulair in de openbare ruimte

Met waterbergend granulaat

Steeds vaker hebben we door hevige regenval te maken met wateroverlast. Aan gemeentes en aannemers de taak om onze openbare ruimtes hierop aan te passen. Maar hoe doe je dat? Een duurzame oplossing is het inzetten van gerecycled granulaat in de wegfundering om de regen op te vangen en tijdelijk op te slaan. Ook wel een waterbergende weg genoemd. 

Hoe maken we de infrasector meer circulair?

moois overheid circulair bodem groen grond advies onderzoek

Circulair in de openbare ruimte

Met duurzame bodemverbeteraars

Voor Stadswerk072, een gemeentelijke organisatie uit Alkmaar die zorg draagt voor een groene, schone en veilige leefomgeving, ontwikkelen wij diverse circulaire bodemverbeteraars. Het groen- en bladafval uit de gemeente Alkmaar verwerken we tot grondproduct en deze passen we weer toe in de openbare plantsoenen en parken van de gemeente. Een mooie manier om regionaal een keten te sluiten.